Seelsorgeeinheit 07a Heilbronn-Böckingen

Die Seelsorgeeinheiten SE 06 bis SE 08b bilden die Gesamtkirchengemeinde Heilbronn.

Pfarrer der Seelsorgeeinheit
Siegbert Pappe

Heilig Kreuz Heilbronn-Böckingen
Eulenweg 50
74080 Heilbronn
http://www.hl-kreuz-hn.de

St. Kilian Heilbronn-Böckingen
Ludwigsburger Str. 66
74080 Heilbronn
http://www.st-kilian-hn.de

Sacro Cuore Italienische Gemeinde
Ludwigsburger Str. 66
74080 Heilbronn
http://www.st-kilian-hn.de